<

Роз’яснення Нововолинськтеплокомуненерго щодо зміни нарахувань за спожите тепло та воду

Цей запис опубліковано більш як рік тому
15:18 | 19.07.2021 / Нововолинськ / /
Перегляди
2204
/ коментарі 2

Внаслідок дії нового законодавства, змінюється порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

В зв’язку з набранням чинності від 01.05.2021 р. Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг”, введенням в дію в повному обсязі з 1 травня 2019 року нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11. 2017 року, та враховуючи вимоги Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 09.06. 2018 р., виникла необхідність переходу на нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання комунальних послуг. Зокрема, змінюється порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Порядок такого розподілу визначено:

  • статтею 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
  • Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2018 № 315.

Відповідно до Методики загальний обсяг спожитої теплової енергії, визначений за допомогою вузла комерційного обліку теплової енергії, складається з наступних основних складових:

— обсягу теплової енергії на опалення приміщення Споживача;

— обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування (МЗК) та допоміжних приміщень будинку;

— обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення;

— обсягу теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу.

Звертаємо увагу споживачів, що комерційний прилад обліку теплової енергії обліковує ВСЮ теплову енергію, витрачену у будівлі, а не лише на опалення квартир, які не відокремлені від системи теплопостачання. Тому справедливо, що кожне приміщення оплачує свою частку. Дві складові оплачують ВСІ співвласники будівлі – це обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та функціонування системи. Далі неопалювані квартири або квартири з індивідуальним опаленням оплачують за втрачену теплову енергію в транзитних трубопроводах в їх квартирах. Залишок теплової енергії розподіляється на квартири з централізованим теплопостачанням.

Відповідно до розділу ІІІ Методики (далі по тексту — Методика) розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг передбачено, що обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК (підтримка розрахункової температури в підвалі, під’їзді, горищі або технічному поверсі) , визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі:

10-20% від тепла на опалення всього будинку залежить від поверховості.

Розподіляється пропорційно площі.

  • одноповерхова будівля — 20 %;
  • двоповерхова — 18 %;
  • триповерхова — 16 %;
  • чотириповерхова — 14 %;
  • п’ятиповерхова — 12 %;
  • шестиповерхова та вище — 10 %.

Згідно до п. 2 Розділу 3 Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг: «до частки споживання теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, можуть застосовуватися понижувальний коефіцієнт від 0,2 до 0,9 або, навіть, підвищувальний від 1,1 до 2».

Рішення про 80% 8% 10% 2% (це щодо схеми прикладу вгорі цієї статті) розподілу теплової енергії по будинку «Опалення», «Функціонування», «МЗК» та «Стояки» застосування такої частки приймається всіма співвласниками будівлі та письмово, в міжопалювальний період, надається теплопостачальній організації. При цьому звертаємо увагу співвласників будівлі, які користуються централізованим опаленням, на те, що обсяг теплової енергії, на який буде зменшено згідно понижувального коефіцієнту, буде дорозподілено саме на Вас.

Обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення — втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньобудинкової системи опалення поза межами опалюваних приміщень, МЗК та допоміжних приміщень, а також обсяг теплової енергії від транзитних ділянок трубопроводів цієї системи, що надходить у приміщення з індивідуальним опаленням та приміщення, у якому комунальна послуга з постачання теплової енергії не надається.

Інформацію, стосовно кількості, діаметру та метражу транзитних трубопроводів (стояків), які проходять в неопалюваних квартирах або квартирах з індивідуальним опаленням, які були наданні у попередні періоди КП «ТМО» згідно відповідних проектних документів. Звірити дану інформацію можливо в ЖКС чи керуючій компанії вашого будинку та в разі виявлення розбіжностей, звернутися у КП «Нововолинськтеплокомуненерго». Комісія у складі представників ЖКС чи керуючої компанії, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» та споживачів, обстежить квартиру та складе відповідний акт.

У споживачів постійно виникає питання щодо опалення сходових клітин. Слід зазначити, що в разі, якщо проектом на житловий будинок передбачені опалювані прилади на сходових клітинах, але з будь-яких причин вони оказалися демонтованими, слід звернутися до управителя будинку (якому споживач сплачує кошти за належне утримання внутрішньобудинкових мереж) з вимогою відновлення системи опалення МЗК будинку до первинного конструктивного рішення.

При цьому слід пам’ятати: зі збільшенням опалюваних приладів у будівлі, буде збільшено споживання теплової енергії, а отже і нарахування кожному зі споживачів. Відповідно до п. 4 Розділу 5 Методики: «За рішенням власника неопалюваного приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, в якому є ділянка транзитного трубопроводу, у тому числі частина стояка, або обладнання внутрішньобудинкової системи опалення, обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу, може застосовуватися згідно з результатом обстеження інженерних систем цього приміщення». Принагідно повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» енергетичний аудит або обстеження інженерних систем приміщення на предмет кількості тепловтрат проводиться фахівцем з обстеження інженерних систем, який отримав кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель. Отримані результати, зокрема кількість втрат інженерних систем житлового або нежитлового приміщення (місць загального користування), наводяться фахівцем в сертифікаті обстеження інженерних систем. Цей сертифікат споживач надає виконавцю комунальної послуги для його застосування при розподілі теплової енергії.

Насамкінець нагадаємо, що прилади обліку – це лише засоби контролю за спожитою тепловою енергією. Щоб дійсно економити, потрібно навчитися основам раціонального енергоспоживання і вжити відповідних заходів – утеплити зовнішні огороджувальні конструкції і трубопроводи, слідкувати, щоб тепло не втрачалось через відчинені двері та вікна в під’їздах тощо. Пам’ятаймо, що тепло любить, коли його бережуть.

ПРИКЛАДИ РОЗПОДІЛУ ТА НАРАХУВАННЯ СПОЖИТОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Приклад №1 (для опалюваної квартири):

Загальний обсяг спожитої теплової енергії у лютому — 70 Гкал;

Опалювана площа п’ятиповерхового будинку (площа всіх опалюваних квартир) — 2300м²;

Загальна площа (площа опалюваних квартир та квартир з індивідуальним опаленням) — 2500м²;

Тариф на теплову енергію (група – «населення») складає 1872,60 грн. за 1 Гкал;

Опалювана площа квартири — 50м².

1.Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення для п’ятиповерхової будівлі складає 12% (п.2 розділ 3 Методики) (Qмзк): 70 Гкал * 12% = 8,4 Гкал на всі приміщення; 8,4 Гкал / 2500м² = 0,00336 Гкал на 1м² * 50м² =0,168 Гкал на квартиру.

2.Обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, приймається як частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі при подачі теплоносія в опалювані приміщення від індивідуального теплового пункту без регулювання за погодними умовами складає 15% (п.2 розділ 5 Методики) (Q оп ф.с.): 70 Гкал * 15% = 10,5 Гкал на всі приміщення;

10,5 Гкал/ 2500м² = 0,0042 Гкал на 1м² * 50м² = 0,21 Гкал на квартиру.

3.Обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки неізольованого транзитного трубопроводу в неопалювані приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням визначається (формула 19 Методики) (Q оп інд. ф.с.): у будинку, в приміщеннях з індивідуальним опаленням, проходять 147 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,020м, довжиною 3м та 39 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,015м, довжиною 3м:

0,86*10-6 *14*(45º-18º)*147*0,020м*3м*24год/добу*28діб=1,926762Гкал

0,86*10-6 *14*(45º-18º)*39*0,015м*3м*24год/добу*28діб=0,3833863Гкал

1,926762 + 0,3833863 = 2,3101Гкал — на всі приміщення з індивідуальним опаленням у будинку.

4.Залишок теплової енергії, дорозподіляється на опалювані приміщення:

70Гкал — 8,4Гкал (Q мзк) — 10,5 Гкал (Q оп ф.с.) — 2,3101Гкал (Qоп інд.ф.с.)= 48,7899 Гкал на опалювані приміщення;

48,7899 Гкал/ 2300м² = 0,021213 Гкал на 1м² * 50м² = 1,06065 Гкал на опалювану квартиру.

Всього нарахування в опалюваній квартирі складає:

0,168 (Qмзк) + 0,21 (Qоп ф.с.) + 1,06065 (Опалення) = 1,43865Гкал * 1 872,60 грн/Гкал. = 2 694,02 грн.

Приклад №2 (для квартири з індивідуальним опаленням):

Загальний обсяг спожитої теплової енергії у лютому — 70 Гкал;

Опалювана площа п’ятиповерхового будинку (площа всіх опалюваних квартир) — 2300м²;

Загальна площа (площа опалюваних квартир та квартир з індивідуальним опаленням) — 2500м²;

Тариф на теплову енергію (група – «населення») складає 1872,60 грн. за 1 Гкал;

Площа квартири з індивідуальним опаленням — 64 м², в якій проходять 4 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,020м, довжиною 3м.

3.Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення для п’ятиповерхової будівлі складає 12% (п.2 розділ 3 Методики) (Q мзк):

70 Гкал * 12% = 8,4 Гкал на всі приміщення; 8,4 Гкал / 2500м² =0,00336 Гкал на 1м² * 64м²= 0,21504 Гкал на квартиру.

2.Обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, приймається як частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі при подачі теплоносія в опалювані приміщення від індивідуального теплового пункту без регулювання складає 15% (п.2 розділ 5 Методики) (Q оп ф.с.):

70 Гкал * 15% = 10,5 Гкал на всі приміщення; 10,5 Гкал / 2500м² = 0,0042 Гкал на 1м² *64м² =0,2688 Гкал на квартиру.

3.Обсяг теплової енергії, який надходить від  від ділянки неізольованого транзитного трубопроводу в неопалювані приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням визначається (формула 19 Методики) (Qоп інд. ф.с.): у приміщеннях з індивідуальним опаленням проходять 147 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,020м, довжиною 3м та 39 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,015м, довжиною 3м:

0,86*10-6  *14*(45º-18º)*147*0,020м*3м*24год/добу*28діб=1,926762Гкал

0,86*10-6  *14*(45º-18º)*39*0,015м*3м*24год/добу*28діб=0,3833863Гкал

1,926762 + 0,3833863 = 2,3101Гкал — на всі приміщення з індивідуальним опаленням у будинку; у квартирі з індивідуальним опаленням проходять 4 транзитні трубопроводи (стояки), діаметром 0,020м, довжиною 3м:

0,86*10-6  *14*(45º-18º)*4*0,020м*3м *24год/добу*28діб = 0,05243 Гкал на квартиру.

4.Залишок теплової енергії, дорозподіляється на опалювані приміщення:

70 Гкал –  8,4Гкал (Q мзк) -10,5Гкал (Q оп ф.с.) — 2,3101Гкал (Q оп інд.ф.с.)= 48,7899 Гкал на опалювані приміщення;

Всього нарахування в квартирі з індивідуальним опаленням складає:

0,21504 (Q мзк)+ 0,2688 (Q оп ф.с.) + 0,05243 (Q оп інд.ф.с.) =0,53627 Гкал * 1872,60грн/Гкал. =1 004,22 грн.

Вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалювальному приміщенні.

Згідно Розділу VI  Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг:

для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі приміщення не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії.

Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення визначається для опалюваних приміщень, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії.

Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії, ніж визначений за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії.

Середнє питоме споживання теплової енергії розраховується як сумарний обсяг теплової енергії, витраченої на опалення всіх опалюваних приміщень будівлі, віднесений до сумарної загальної/опалюваної площі цих приміщень (у тому числі приміщень, не оснащених приладами обліку, за винятком приміщень з індивідуальним опаленням).

Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії (qопmin) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення (qопmin), тобто qопmin = 0,5 x qоп.

За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розрахункове визначення мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії на опалення приймається з урахуванням нормативно допустимого зниження температури повітря в опалюваному приміщенні, фактичної температури зовнішнього повітря, впливу теплонадходжень у приміщення, місця розташування опалюваного приміщення у будівлі, але не нижче 40 % від (qоп), при цьому співвласники багатоквартирного будинку надають виконавцю розподілу копію відповідного рішення про встановлення мінімальної частки на рівні, відмінному від 0,5.

У кожному розрахунковому періоді протягом опалювального періоду перевіряється дотримання вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваних приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії.

При перевірці спожитий опалюваним приміщенням обсяг теплової енергії на опалення, визначений за показаннями вузла розподільного обліку теплової енергії  та віднесений до загальної/опалюваної площі цього приміщення, порівнюється з мінімальною часткою середнього питомого споживання теплової енергії.

У разі недотримання цієї вимоги опалюваному приміщенню донараховується обсяг теплової енергії”

Додаток 1
до Методики розподілу між споживачами обсягів
спожитих у будівлі комунальних послуг
(пункт 1 розділу II)

Розподіл комунальної послуги залежно від категорії приміщень

Примітки:

1. Знаком “+” позначені складові комунальної послуги, які розподіляються між зазначеними категоріями приміщень, без умовних позначень – не розподіляються.
2. До позначень параметрів не застосовані індекси щодо категорії приміщення, надання комунальної послуги, типу приладів розподільного обліку.
коментарів: 2
  1. Треба не платити взагалі і тільки тоді вам не будуть забивати мізки цими розрахунками . Нас ДУРЯТЬ !

  2. З огляду на те, якого довгого та складного пояснення потребує система теплопостачання, зрозуміло, що нас не просто дурять, а намагаються це зробити у збоченій формі!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

25 Травня, Субота
24 Травня, П’ятниця