<

Офіційні трудові відносини. Інтерв’ю з інспекторкою праці у Володимирі, яке переконає легалізувати бізнес

Цей запис опубліковано більш як рік тому
15:08 | 9.05.2023 / Інтерв'ю, Володимир / , , /
Перегляди
912
/ Коментарі відсутні

Тетяна Ільницька працює у сфері трудових відносин понад двадцять років. Очолюваний нею відділ з питань праці виконавчого комітету Володимирської міської ради займається ліквідацією питань заборгованості із заробітної плати, легалізацією заробітної плати та найманої робочої сили, дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці. Крім цього, проводить навчальні заходи для підприємців, круглі столи з бізнесом, консультації та моніторинг ринку праці.

Тому ми розпитали у пані Тетяни усе про трудові відносин, підприємництво у Володимирі, дізналися вагомі причини узаконити свою діяльність та почули, яка настільна книжка має бути у роботодавця та працівника.

– Розкажіть, що треба знати людині, яка вирішила почати власну справу з точки зору  ведення документування про трудові відносини? Найголовніше. 

Фізична особа — підприємець (ФОП) може самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, а може використовувати працю найманих працівників

При використанні праці найманих працівників виникають трудові відносини між роботодавцем (ФОП) та найманим працівником.

Трудові відносини  працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовими договорами з фізичними особами регулює законодавство про працю (трудове законодавство).

Трудове законодавство України — це система нормативно-правових актів, які ухвалюють уповноважені органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові особи відповідно до закріплених за ними повноважень задля правового регулювання суспільно-трудових відносин, встановлюючи правила поведінки їх учасників.

За юридичною силою основним актом трудового законодавства є Конституція України, як Основний Закон України, що має на території України найвищу юридичну силу, а це означає, що їй мають відповідати всі інші акти трудового законодавства:.

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП), який дотепер діє на території України зі змінами та доповненнями;
 • закони про працю, ухвалені Верховною Радою України з усіх питань суспільно-трудових відносин;
 • постанови Верховної Ради України;
 • укази Президента України;
 • нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України (постанови та розпорядження);
 • нормативно-правові акти Міністерства праці та соціальної політики України;
 • нормативно-правові акти міністерств та інших відомств у сфері праці.
 • колективні угоди.

Найважливіша інформація знаходиться у Кодексі України про працю.

При використанні праці найманих працівників необхідно узаконити (легалізувати) трудові відносини наступним чином:

 1. Укласти трудовий договір.
 2. Оформити наказу про прийняття працівника на роботу.
 3. Направити повідомлення у податкову інспекцію про прийняття працівника на роботу.

Кодексом законів про працю встановлені такі види трудових договорів:

 • безстроковий, що укладається на невизначений строк;
 • строковий, який укладають на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • що укладають на час виконання певної роботи.

Закон про оплату праці від 24.03.1995 р. № 108 зобов’язує роботодавця забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Кожна операція в бухгалтерському обліку має мати документальне підтвердження. Що, як не табель, це забезпечить? Отже, незамінним первинним документом для кількісного обліку відпрацьованого часу працівників, бази для нарахування заробітної плати у бухгалтерському обліку є табель обліку робочого часу і часу відпочину.

Ключовим документом у нарахуванні заробітної плати, нарахувань та утримань пов’язаних з нею, зведенням сум нарахованих по окладу, премій, а також відпускних та лікарняних, інших виплат є відомість нарахування заробітної плати.

До слова, ми у відділі проводимо  семінари, бліц-навчання круглі столи для підприємців.  Також  консультації надаються в податковій та пенсійному фонді.

– Що чекає на бізнес, який працює нечесно та не реєструє згідно законів працівників? Чи часто штрафуєте таких бізнесменів у Володимирі? 

За порушення трудового законодавства карають грошима. Роботодавець сплачує штраф (ст. 265 КЗпП). Винну посадову особу суд притягує до адміністративної відповідальності (ст. 41 КпАП)

Найчастіше інспектори з праці фіксують під час перевірок такі порушення:

 • працівники працюють повний робочий день за фіктивного встановлення неповного робочого часу та зменшення рівня оплати праці;
 • працівників допускають до роботи без належного оформлення трудових відносин — трудового договору, наказу про прийняття на роботу, повідомлення ДФС (ст. 24 КЗпП).

За яке порушення можуть накласти штраф?

Із 1 січня 2023 року мінімалка становить 6 700 грн (Закон «Про Державний бюджет України на 2023 рік»). Разом з нею зросли і штрафи для роботодавців за порушення законодавства про працю.

 • штраф за неоформлених працівників 10 мінімальних зарплат за кожного працівника (67тис.грн.), а для «єдинників» І-ІІІгрупи – попередженя. За повторне порушення впродовж 2-х років з дня виявлення порушення – 30 мінімальних заробітних плат (201 тис.грн.) за кожного працівника для всіх суб’єктів господарської діяльності.
 • штраф за «зарплатні» порушення (зарплата в конверті, строки виплати зарплати чи інших, належних людині коштів) – 3 мінімальні заробітні плати (20 100грн.);
 • штраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці – 2 мінімальні заробітні плати (13 400грн.);
 • штраф за інші порушення (хиби в табелюванні чи обліку надурочних робіт, невідповідність посад Класифікатору професій, помилки в трудових, брак підписів у графіку відпусток чи в розділі «Призначення і переведення» особової картки П-2. Перелік невичерпний, але ці помилки трапляються найчастіше) – 1 мінімальна заробітна плата (6 700грн.).

Однак,  штрафи за порушення трудового законодавства зі ст. 265 КЗпП під час воєнного стану не застосовуються (ч. 3 ст. 16 Закону № 2136). Умова – виконання у повному обсязі та в установлені строки приписів перевіряючих про усунення виявлених порушень.

До мораторію на проведення перевірок, зазначу, по Володимиру у нас були одні з найвищих показників по штрафах в області.

Прикро і недобре, звичайно, для громади і громадян, що такі є порушення. Але штрафи давали свої результати, оскільки кількість порушень помітно зменшувалось. Роз’яснення ж таких результатів не дають.

– Що треба знати найманому працівнику про свої права в час воєнних дій? Їх зменшено? 

Якщо взяти наш регіон, то, слава Богу, бойових дій тут немає і тому і змін в трудовому законодавстві, як таких, також немає.  Але 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX,  який змінив норми трудового законодавства на період війни і вніс певні правки

Так, період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору (усна чи письмова).

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури

Надання працівнику щорічної відпустки може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Стало можливим призупинення дії трудового договору, тобто тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Розкажіть про найчастіші помилки бізнесменів, підприємців саме у питанні ведення документації про трудові відносини. 

Найчастіші помилки?

1.Роботодавець наймає працівника без будь-якого оформлення, мотивуючи тим, що хоче переконатися чи підійде йому працівник чи ні.  Для цього існує поняття «випробувальний термін». Тобто, можна оформити трудовий договір  на випробувальний термін і переконатися у відповідності даного працівника певній роботі.

2. Неоформлений працівник працює самостійно, а роботодавець пояснює, що він стажується, хоча при цьому працівника ніхто не стажує. Це також не легалізована робоча сила.

3. З працівником трудовий договір оформили, але повідомити податкову чомусь “забули. Якщо не повідомлена податкова , то працівник працює незаконно..

4.Буває, що людину оформляють по цивільно-правовій угоді. Можна “поставити” в такому випадку офіційно і 300 грн за роботу, а людина виконує роботу, яка повністю відповідає трудовому договору. Такі випадки є по продавцях у нашому місті. Йдеться про чистої води трудовий договір, який має бути оформлений правильно.

5. В обліку і, відповідно, в нарахуванні заробітної плати також допускають помилки. Не обліковуються і не проводяться доплати за надурочні та нічні години, за святкові дні тощо.. 

6.Щодо термінів виплати заробітної плати. Тенденція зараз змінилася. Років 7-10 назад були великі затримки з виплатою зароблених коштів. Зараз таких проблем немає. Всі керівники підприємств та ФОП стараються зарплату виплачувати вчасно.

 – Як підприємцю сісти та розібратися в питанні організації і ведення документації з трудових відносин? Де брати інформацію? 

Кодекс законів про працю України (КЗпП),  закони про працю, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України (постанови та розпорядження), нормативно-правові акти Міністерства праці та соціальної політики України, нормативно-правові акти міністерств та інших відомств у сфері праці, колективні угоди.

– Порадьте інформаційні ресурси, книги, посібники, фільми, які варто переглянути підприємцям, щоб бути обізнаними у питаннях ведення трудових відносин. 

Знову ж таки – Кодекс законів про працю.

Я більше 10 років вивчаю трудове законодавство. За цей час були різні випадки, кричущі. 

Жаль підприємців і працівників, які допускаються помилок і потім не отримують заслужене або втрачають.

–        Для підсумку запитаємо про школу «Підприємець з нуля», що організувала Агенція регіонального розвитку Прибужжя, де Ви були тренеркою. Там були підприємці та початківці. Який основний меседж вони повинні засвоїти?

Важливо, щоб люди, які починають підприємницьку діяльність базово розумілися на принципах трудової культури, яка заснована на повазі та справедливості. Якщо стартувати з чесним підходом, то до вас ніколи не виникне питань. Тому такі ініціативи я завжди підтримую,  беру сама участь і вас закликаю черпати корисну інформацію звідусіль.

Інтерв’ю підготовлене Агенцією регіонального розвитку Прибужжя  у співпраці з Володимирською та Нововолинською міськими радами у межах програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeitGmbH GIZ Ukraine.

Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.

EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства. Детальніше: www.eu4business.org.ua (https://www.eu4business.org.ua/)
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

29 Травня, Середа